donderdag 7 juni 2018

Jaargang 39 - Nummer 10 - Juni 2018

Programma van de maand…Woensdag 13 juni 2018 om 20 uur in het Cultureel Centrum “Het Bolwerk” aan de Bolwerkstraat 17 te Vilvoorde heeft de jaarlijkse BESTUURSVERKIEZING plaats.
Om de continuïteit van de club te verzekeren wordt het ene jaar de helft van het bestuur verkozen en het andere jaar de andere helft van het bestuur.
Dit jaar dient te worden gekozen voor volgende functies:

 • Voorzitter (momenteel Johan Leemans).
 • Penningmeester (momenteel Jos Rinckhout).
 • Afgevaardigden Bracina (momenteel Michelle Cooreman).
 • Public-relations (momenteel Piet Vandenpoel).

Ieder clublid mag zich kandidaat stellen voor gelijk welke functie. 
Kandidaturen voor hogervermelde functies dienen te worden meegedeeld aan Johan uiterlijk bij het begin van de vergadering van 13 juni.

Tijdens de FILMVERGADERING bekijken we onder meer de speelfilm Fuorviato (32') van Paul Lacroix, één van de beste amateurfilms.
Fuorviato betekent misleiden en is een kortverhaal van de Mortselnaar Raymond De Bruyne. Paul Lacroix en John Peeters bewerkten het verhaal tot een spannend scenario. Na 16 scenario’s was men volledig rond met de dialogen en kon men aan de regie beginnen. Dit gebeurde onder de artistieke en kundige leiding van Cor Blancke.
Een kortfilm van 32 minuten vereist een zekere accuraatheid. Door de geringe duurtijd moeten de personages sneller hun ding kunnen doen, ellenlange intro’s zijn uit de boze, het plot moet snel, spannend en toch verstaanbaar zijn.
Fuorviato is een misdaad-drama waarin een jonge kerel na zijn ontslag in een bakkerij, op zoek gaat naar werk en naar zichzelf. Hij raakt verzeild in een kluwen van misleiding, een misleiding die iedereen op het verkeerde been zal zetten, de aandachtige kijker incluis !
35 medewerkers, aangevuld met een schare figuranten, zorgden met alléén maar enthousiasme en talent voor een puik resultaat. En Antwerpen, inclusief de randgemeenten, bleef favoriet als filmlocatie. Authenticiteit in het schieten van beelden, vonden de filmmakers onder meer in de oude apotheek Rubbens op de Groenplaats.

Verder staat volgende film op het programma:

 • Maidan, een documentaire (23') van Ronny Claus over de nasleep van de protesten in Kiev op 21 november 2013 naar aanleiding van het niet-ondertekenen van een associatieovereenkomst tussen Oekraïne en de Europese Unie. Deze film werd laureaat in de reeks non-fictie op de nationale wedstrijd van 2017.


Woensdag 20 juni 2018 om 20 uur in het Cultureel Centrum “Het Bolwerk” aan de Bolwerkstraat 17 te Vilvoorde is er FILMCURSUS.
Dit is de laatste bijeenkomst van het seizoen!
Traditiegetrouw worden, net voor het verlof, de belangrijkste filmregels nog even doorgenomen.
Videoclub Vilvoorde is bekend voor de kwaliteit van de filmproducties van haar leden en laat geen enkele gelegenheid onbenut om daaraan te werken.
Deze filmregels zijn namelijk even toepasselijk op familiefilms, speelfilms, documentaires als reisfilms.
Breng gerust een film mee om te projecteren als praktijkvoorbeeld van de cursus, bij voorkeur een film gemaakt tijdens een vakantie.

Herinneringen . . .


Woensdag 9 mei 2018 was er de projectie van de nieuwste speelfilm van Piet Vandenpoel:
Waar is mijn kasteel naartoe?, een historische film (33 minuten) die 1200 jaar geschiedenis van Tervuren in beeld brengt met volgende personages:

 • Sint Hubertus (655-727), die in de Ardennen een hert met lichtend kruis tussen het gewei ontmoette
 • Hendrik I van Brabant (1165-1235)
 • Albrecht van Oostenrijk (1559-1621)
 • Isabella van Spanje (1566-1633)
 • Karel van Lorreinen (1712-1780)
 • Jozef II (1741-1790)
 • Willem II van Oranje (1792-1849)
 • Leopold II (1835-1909)


Daarna werd de “making of” (43 minuten) vertoond met onder meer:

 • het passen van de kostuums die voor het grootste deel werden gehuurd bij Baeyens in Antwerpen
 • probleem met regen en hoe dat werd opgelost
 • storende geluiden (veel vliegtuigen)
 • wielertoeristen bij de scene met Sint Hubertus anno 700
 • 300 motorrijders passeren juist tijdens de filmopnamen
 • onvoorziene straatwerken op zaterdag
 • een groep oldtimers die passeert

en de klassiekers:

 • versprekingen
 • slappe lach
 • wind
 • microfoon in beeld


Aan de film werd gedurende 6 maanden intensief gewerkt. De filmopnamen gebeurden tijdens een tiental draaidagen.

Deze avond werd nog volgende film vertoond:

 • Nieuwpoort, een reportage (4') van Bjarne Jakus. De film bevat weinig of geen close-up's en sommige shots missen stabiliteit. Verder klinkt de begeleidende muziek nogal eentonig. Het somber weer bood geen mogelijkheid om kleurrijke beelden te maken.


Woensdag 16 mei 2018 om 20 uur in het Cultureel Centrum “Het Bolwerk” was er FILMCURSUS.
Aansluitend op de cursus “Van idee tot afgewerkt product” die door Paul Lacroix vorige maand werd gebracht, werd nu een praktisch voorbeeld vertoond dat wegens tijdsgebrek toen niet aan bod kon komen:

 • De witte woede, een speelfilm (30') van Paul Lacroix en Paul Amand. De film brengt het verhaal van een alleenstaande moeder met 2 kinderen die als verpleegster niet al te best betaald wordt en waar de werkdruk bovendien steeds maar toeneemt.


Verder werden geprojecteerd:

 • Helikopter, een reportage (1'30”) van Bjarne Jakus. We zien hier Bjarne aan het stuur van een echte helikopter tijdens een vlucht over Zeeland in Nederland.
 • Philippus De Monte, een documentaire (6') van Fred Lamon over de in 1521 in Mechelen geboren componist. Deze kortfilm werd gebruikt als intro voor een kooroptreden dat vervolgens muziekstukken van die componist bracht.
 • Muziek aan de Dijle, een reportage (32') van Fred Lamon van het optreden van het koor op donderdag 3 mei in de Sint-Pieter-en-Pauluskerk te Mechelen. De opnamen gebeurden met 3 camera's (Fred Lamon, Hedwig D'Huyvetter en Johan Leemans) en Fred verzorgde nadien de montage.
 • La Chorale de Sion, een reportage (3') van Bart Gerber van een optreden van dit Afrikaans koor op zaterdag 21 april in het GC De Melkerij te Zemst gefilmd met 4 camera's (Bart Gerber, Bjarne Jakus, Johan Leemans).
 • Opdorp slakken en bloemen, een reportage (1'30”) van Bart Gerber van een tweejaarlijkse activiteit waarbij grote kleurrijke slakken tussen bloemen worden geplaatst. De film bevat vele mooie close-up's en aangepaste muziek.
 • PE-live Promo, een promotiefilmpje (1'30”) van Bart Gerber met beelden van een optreden in De Centrale te Gent op zaterdag 8 juli 2017 gefilmd met 3 camera's (Bart Gerber, Johan Leemans en Albert Maene).
 • Admissions, een knappe internetfilm (22 minuten) met weinig attributen maar met uitstekende acteurs die tot nadenken stemt over wat ons na de dood te wachten staat.
 • Handige Harrys, (2'20”) over haast onwaarschijnlijke handigheden, vermoedelijk het resultaat van veel oefenen en talrijke mislukkingen.


Vrijetijdsmarkt


Zondag 16 september 2018 van 13 tot 17 uur heeft de tweejaarlijkse vrijetijdsmarkt plaats te Vilvoorde. Dit gaat samen met de autovrije zondag en jeugddag.
Omdat de werken op de Grote Markt dan zullen beëindigd zijn, wordt die feestelijk geopend en hebben alle activiteiten daar plaats.
Voor de eerste keer zal Videoclub Vilvoorde daar om praktische redenen niet aanwezig zijn met een stand. Omdat de binnenstad autovrij is van 10 tot 18 uur is het niet evident om er materiaal naartoe te brengen en op te stellen. Bovendien is een namiddag minder geschikt voor filmprojectie omdat het dan veel te klaar is.
Ook de interesse van onze eigen leden was steeds minimaal, want behalve onze voorzitter Johan die steeds en de ganse tijd aanwezig was, bestond onze stand zelden uit meer dan 2 clubleden.
Tenslotte heeft deze activiteit nog nooit een nieuw clublid opgeleverd.

Filmgala 2018


Zondag 16 december 2018 organiseert BREEDBEELD het “Filmgala 2018” in CC Zwaneberg te Heist-op-den-Berg.
De wedstrijd staat open voor alle nieuwe filmproducties met een maximum duur van 30 minuten.
De films dienen uiterlijk 30 september 2018 te worden ingezonden.
Voor het volledig reglement verwijzen we naar de website van BREEDBEELD:
https://breedbeeld.org/admin/storage/breedbeeld/reglement-filmgala-breedbeeld-2018-def.pdf

Breedbeeld kortfestival


Het BREEDBEELD kortfestival, de opvolger van Ciné Public mikt op fictiefilms, documentaires en animatiefilms die voornamelijk met eigen middelen gemaakt zijn. Deadline om in te zenden is 15 juli. Het kortfilmfestival gaat, net als de voorbije jaren, door in Cinema Zuid in Antwerpen op 22 september.
Winnaars van dit kortfilmfestival zijn doorgaans studenten aan een filmschool.

Fijn verlof !


Hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons 39ste clubseizoen. Tijdens de verlofmaanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen.

Een aantal clubleden zijn momenteel al volop bezig met nieuwe films op te nemen.

Op woensdag 12 september 2018 verwachten wij jullie terug in het ons vertrouwde Bolwerk te Vilvoorde en we zijn nu al benieuwd met welke filmbeelden jullie ons dit keer gaan verrassen.