dinsdag 6 februari 2018

Jaargang 39 - Nummer 6 - Februari 2018

Programma van de maand…OPGELET !!!
Tengevolge van het krokusverlof is er GEEN VERGADERING op woensdag 14 februari 2018 maar schuiven onze vergaderingen één week op ! Tijdens schoolvakanties mag er niet vergaderd worden in het Cultureel Centrum.

Woensdag 21 februari 2018 om 20 uur in het Cultureel Centrum “Het Bolwerk” aan de Bolwerkstraat 17 te Vilvoorde is er FILMVERGADERING met bekroonde films van CvB 2017:

 • Zeer, een speelfilm (17 minuten) van Peter Miseur en Peter Smolders. De film behaalde de prijs voor de beste fictie. Het is een psychologisch drama dat het verhaal vertelt van een dochter die haar afwezige vader opspoort en hem confronteert met het verleden.
 • Maidan, een documentaire (23 minuten) van Ronny Claus die de nasleep behandelt van het conflict dat in de winter van 2013-2014 uitbrak tussen de Europees gezinde West-Oekraïners en de Russisch gezinde Oost-Oekraïners.


Verder staan op het programma:

 • L'encrier, een speelfilm (10 minuten) van Gérard Rauwel en Bernard Dublique dat teruggaat naar de tijd toen er in de scholen nog een inktpot in de lessenaar stond. Bij de film werden heel wat animatietechnieken toegepast.


Deze avond houden wij ook de clubwedstrijd van de film(s) waarmee de maker wenst deel te nemen aan Bracina.

Woensdag 28 februari 2018 om 20 uur in het Cultureel Centrum “Het Bolwerk” aan de Bolwerkstraat 17 te Vilvoorde is er FILMVERGADERING met volgende films:

 • The Story of the Matterhorn, de nieuwste documentaire (20 minuten) van Paul Verhack. Paul werkte verschillende jaren aan het tot stand komen van deze film en ging dan ook meermaals naar de Zwitserse Alpen.
 • Gaudiacum, een historische film (30 minuten) van Roger Deprouw. Roger werkte 2 jaar aan deze film die handelt over het ontstaan van de gemeente Gooik. In totaal werkten meer dan honderd vrijwilligers en figuranten mee. Centraal staat het kasteel De Borcht, dat in de zeventiende eeuw ter hoogte van de Bronneweg te vinden was. In de film vertelt de Gooikse belleman hoe de gemeente haar ontstaan te danken heeft aan het water ter hoogte van de Bronneweg. Later kwam het kasteel er en werd er een heel dorp rond gebouwd.


Filmfestival 2018


Wanneer? Zaterdag 17 maart 2018 om 19u.
Waar?  In het Auditorium op de 1ste verdieping van het Cultureel Centrum “Het Bolwerk” aan de Bolwerkstraat 17 te Vilvoorde.
Het einde is voorzien omstreeks 22.30 uur.

Aan alle leden vragen we om zoveel mogelijk reclame te maken voor dit filmfestival.  Verstuur bijgevoegde affiche naar familie, vrienden en kennissen.  Voor de cineasten is het immers de mooiste beloning om hun film voor een goedgevulde zaal te kunnen projecteren.
Wij stellen alles in het werk om er een kwalitatief hoogstaande en gevarieerde filmavond van te maken.
Bovendien is de inkom gratis !

Herinneringen . . .


Woensdag 10 januari 2018 was er FILMVERGADERING:
 • Qid the dog, een testopname (1 minuut) van Bart Gerber met de professionele camera Panasonic EVA1. Deze camera kan je “al” kopen voor 7.869,00 €, maar dan heb je uiteraard nog geen lens. Eerst werden de opnamen in LOG getoond waarbij de beelden weinig kleur hebben en er een lichte waas over hangt. Vervolgens zagen we de bewerkte beelden met heel natuurlijke kleuren en de juiste belichting.
 • Slow dog, een experiment (6') van Bart Gerber dat eveneens werd gefilmd met de Panasonic EVA1 maar dan wel aan 200 beelden per seconde met als resultaat perfecte slow motion beelden.
 • Verbrande brug, nog een experiment (1 minuut) van Bart Gerber, gefilmd in 4.2.2.
 • De barmhartige Samaritaan, de nieuwste speelfilm (12 minuten) van Roger Olivy. Alhoewel een aantal filmopnamen in moeilijke omstandigheden plaatsvonden ('s nachts en koud weer na fikse regenbuien) heeft Roger er, na een aantal geslaagde trucages, een vlotte en overzichtelijke montage van gemaakt. Om de aanwezigen in staat te stellen om nog eventuele verbeteringen te vinden, werd de film een tweede maal vertoond, maar ook dan werden er haast geen opmerkingen meer gemaakt.
 • Project Westhinder, een reportage (13 minuten) van Erik De Groef van duiken naar de restanten van het in 1912 vergane lichtschip waarbij de 10 bemanningsleden omkwamen. De uitleg die in het begin van de film wordt gegeven zou best wat ingekort worden en de Engelse ondertitels hoeven niet woordelijk de Nederlandstalige tekst te volgen. Opvallend zijn de zeer mooie avondopnamen en de belichting onderwater. De film werd voorzien van de perfecte muziekkeuze en de 3D-animatie overweldigt de toeschouwer. De eindtitels verdwijnen wel te vlug.
 • Splash, een experimentele film  (6 ') waarmee Werner Haegeman bekroond werd op de CvB-wedstrijd 2017.


Tot slot bekeken we volgende internetfilmpjes:

 • The trick, een parodie op de vele talentenprogramma's die slechts 10 seconden nodig heeft om de lachspieren te activeren. 
 • Echt een hele goeie, een humoristisch filmpje (1'15”) van een vrouw die last heeft van voetbalsupporters die tegen haar haag komen plassen.


Woensdag 17 januari 2018 was er FILMCURSUS JUREREN.
Eerst kregen de aanwezigen een powerpoint van onze voorzitter Johan Leemans te zien over de verschillende facetten waarmee een goed jurylid rekening houdt bij de beoordeling van een film. (zie verder in dit clubnieuws)
Vervolgens ontvingen alle aanwezigen een juryblad en een balpen van Videoclub Vilvoorde als aandenken.
Dan volgde de projectie van 5 films:
 • Mystery (6') van René Van der Laan.
 • A Daydream (4') van Bart Segers.
 • De Hof van Eden (5') van Ronald Faber.
 • Wit kleur van de hoop (4') van Gery Beeckmans.
 • Kunst ontmoet Kunst (6') van Jo De Smedt.

Voordeel hierbij was dat het allemaal scenariofilms rond eenzelfde thema  waren. Doorgaans worden op filmwedstrijden alle genres door elkaar gejureerd, waarbij eigenlijk appelen met peren worden vergeleken.
De punten van iedereen werden opgeteld en gaven volgend gemiddelde:
70,21%; 72,17%; 69,85%; 74,42%; 75,75%.
Het gaf iedereen de gelegenheid om vast te stellen dat jureren persoonlijk en subjectief is. Een andere jury = een andere jurering.
Tot slot werden de films in groep besproken.

Bedoeling van deze activiteit was niet om te leren jureren maar om de eigen producties kritischer te bekijken.

Deze avond werden nog vertoond:
 • Lapland, een korte reportage  (6 ') van Jos Rinckhout die nog maar enkele dagen terug is van deze reis. Jos toont prachtige sneeuwlandschappen die met een hondenslee doorkruist worden. De beelden komen sprookjesachtig over.
 • Het Groot Dictee heruitgevonden, een trailer  (3 minuten) van opnamen gemaakt door  Hedwig D'Huyvetter, Fred Lamon en Johan Leemans. De montage gebeurde door Fred Lamon. De film is een reportage van een initiatief van de bibliotheek Mechelen waarmee ze andere bibliotheken wil aanzetten om jaarlijks op hetzelfde ogenblik het dictee te organiseren, dit als voortzetting van het na 26 jaar ter ziele gegane tv-programma “Het Groot Dictee der Nederlandse Taal”.
 • Splash, een experimentele film  (6 ') van Werner Haegeman. Dit keer werd tijdens de projectie het stuk proza voorgelezen dat verscheen in het tijdschrift “Beeld Expres” naar aanleiding van de bekroning van deze film op het CvB-festival 2017. De film kreeg de prijs voor de beste cinematografie. Zelf stellen wij vragen bij deze beoordeling en zouden zelfs gaan twijfelen aan de bekwaamheid van de jury. De vervormde groothoekbeelden waaruit de film grotendeels bestaat zijn eigen aan de apparatuur waarmee werd gefilmd, namelijk een GoPro-camera.


Wat verlangt de jury van een film?


Titel en generiek
 • Dekt de titel de lading van de film?
 • De generiek = visitekaartje van de film.
 • Lettertype en kleuren OK?
 • Bewegend of statisch?
 • Met muziek ondersteund?


Filmgenre
 • Een scenariofilm vraagt een duidelijke filmtaal, soms dialoog en goede acteurs zonder overacting.
 • Een informatiefilm kan een toerismefilm zijn, een documentaire of een reportage. Deze moet altijd voorzien zijn van commentaar, life geluid en eventueel muziek.
 • Een fantasiefilm is een experimentele film, een genrefilm of een animatiefilm. Fantasierijke ideeën en originele vondsten worden hier wel verwacht. Meestal is er geen gesproken tekst.


Inhoud
 • Is de inhoud van de film goed?
 • Brengt het iets nieuw bij voor de kijker?
 • Is de aanpak origineel en vernieuwend?
 • Is er een logische opbouw of louter een aaneenschakeling van shots?
 • Blijven we geboeid kijken?


Camerawerk
 • Hoe is het camerawerk?
 • Niet teveel zooms?
 • Travellings en pano’s functioneel?
 • Focust op iets interessants.


Fotografie
 • Is de fotografie mooi?
 • Werd er een statief gebruikt waar nodig?
 • Werd rekening gehouden met 1/3de regel?
 • Werd rekening gehouden met de stand van zon en schaduw?
 • Werd gelet op voorgrond, perspectief en dieptescherpte?
 • Geen storende elementen?


Montage
 • Shots goed en afwisselend gemonteerd?
 • Voldoende dosering van totaalbeeld, mediumshots, close-up’s en big cu's?
 • Geen herhaling van beelden?
 • Kleurbalans OK?


Sonorisatie
 • Is de muziek functioneel?
 • Zit de klankbalans overal even goed?
 • Past de commentaar bij de beelden?
 • Is de uitspraak zuiver en verstaanbaar?
 • Wordt er afgelezen of is er een goede intonatie en een duidelijke articulatie?


Tot slot is er ook nog en niet te onderschatten:
de globale indruk.