dinsdag 2 januari 2018

Jaargang 39 - Nummer 5 - Januari 2018

Een gezond en gelukkig 2018


Woordje van de voorzitter


In de overtuiging dat het een zalig jaar wordt
en dat iedere bocht ervan ook in schoonheid kan worden genomen;
dat diepe afgronden steeds een steunzijde hebben
en geluk als een mooie bloem iedere dag komt kleuren;
dat grijze dagen ook mooi kunnen zijn
en sfeer steeds je hart komt verwarmen;
dat ijs met schoonheid wordt doorbroken
en je huis een kasteel van geborgenheid blijft;
dat even stoom aflaten je de pracht van het leven laat ontdekken
en dat vriendschap, respect of liefde geven nooit een brug te ver is;
dat woeste rivieren steeds in het juiste spoor worden geleid
hoe diep en onoverkomelijk het water soms ook kan zijn,
het leven nooit een eenzame weg wordt;
dat bruggen bouwen ook in 2018 een kunst blijft
en donkere tijden worden verdreven met kleur.
Moge eenvoudige schoonheid je pad kruisen,
de dagen in een natuurlijke pracht kleuren
en alle zorgen achter je laten
ongeacht wat er ook in 2018 gebeurt.

Ik wens al onze leden, familie, vrienden en sympathisanten het allerbeste voor 2018.
Moge het een jaar worden zonder problemen, met mooie films, veel voorspoed en vooral een goede gezondheid.

JohanProgramma van de maand…

Woensdag 10 januari 2018 om 20 uur in het Cultureel Centrum “Het Bolwerk” aan de Bolwerkstraat 17 te Vilvoorde is er FILMVERGADERING met alweer een zopas afgewerkte speelfilm, namelijk:

 • De goede Samaritaan, (13 minuten) van Roger Olivy. Aan deze film werd maandenlang gewerkt en soms in weinig benijdenswaardige omstandigheden, zoals voor nachtelijke buitenopnamen tijdens een zeer koude nacht na felle regenbuien ten huize van ons clublid Luc Holvoet. Piet Vandenpoel was er toen ook bij en onze voorzitter Johan Leemans die het camerawerk voor de ganse film voor zijn rekening nam.

De resterende tijd staat ter beschikking voor het tonen van al dan niet afgewerkte nieuwe films.
We kunnen er niet genoeg de nadruk op leggen hoe belangrijk de opbouwende commentaren van de medeleden zijn om tot een goed eindproduct te komen.

Woensdag 17 januari 2018 om 20 uur in het Cultureel Centrum “Het Bolwerk” aan de Bolwerkstraat 17 te Vilvoorde is er CURSUS FILMS JUREREN.
Na een uitvoerige uitleg op wat een goed jurylid allemaal let bij het jureren van een film, brengen we dit in praktijk door iedereen enkele kortfilms te laten jureren.
Onze voorzitter Johan zat in het jurypanel van de nationale wedstrijd onderwaterfilms en het zijn deze korte filmpjes die als basis zullen dienen voor de beoordeling.
Het is niet de bedoeling om te leren jureren maar wel om via een andere kijk op films de eigen producties kritischer te bekijken en te verbeteren.

Herinneringen . . .


Woensdag 13 december 2017 was er FILMVERGADERING “Vrij Podium”:
 • De noteur, een reportage (8 minuten) van Luc Holvoet over een kartonkapper en verzamelaar van “Orgues de Barbarie” in Béziers (Frankrijk). Er zijn wel wat storende bijgeluiden wanneer de kartonkapper zijn uitleg geeft.
 • Club Taurin, een reportage (6') van Luc Holvoet van een volksspel met jonge stieren in een Zuid-Frans dorpje. De reportage geeft goed de verschillende activiteiten weer. Best is om het geluid bij korte shots te vervangen door een continu geluid dat eventueel van langere niet-gebruikte shots kan gehaald worden. Dan komt de klankband minder gekapt over en maakt in dit geval niets uit voor de synchroniteit.
 • NAB 2.0, de trailer (2 minuten) waarin de belangrijkste punten van deze nieuwe overkoepelende organisatie worden voorgesteld.
 • Frank De Winne bij ESA, een reportage (11 minuten) van Roger Deprouw. Roger filmde onze nationale ruimtevaarder Frank De Winne in het Europees Astronauten Centrum te Keulen (Duitsland). De film bevat eigenlijk 3 delen: een bezoek aan het ESA-centrum, de viering van 50 jaar Mira (de Volkssterrenwacht te Grimbergen waar Roger al vele jaren actief is) en een uiteenzetting van Frank De Winne over buitenaards leven. Interessante film. Alleen spijtig dat er wat misgelopen is met de stemopname.
 • De trailer (2 minuten) van de nieuwste speelfilm Confusion van Hedwig D'Huyvetter. Dit als voorsmaakje van de film die tijdens de volgende vergadering op 20 december integraal wordt vertoond.
 • Nonsens, een reportage (6 minuten) van Hedwig D'Huyvetter van een musical met 5 nonnen gefilmd bij de Mechelse toneelkring “De Moedertaal”.
 • Mechelen bij nacht, een sfeerfilm (2x 3 minuten) van Bart Gerber gemaakt met een professionele camera die Bart in leen kreeg. Eerst werd de “V-log”-versie getoond, een versie met weinig kleur en contrast maar die professioneel wordt gebruikt omdat er nadien veel meer mogelijkheden zijn om het beeld te bewerken. De tweede versie was dan bewerkt (LUT) en bevat mooie natuurlijke kleuren niettegenstaande de filmopnamen 's nachts gebeurden.
 • Sint in Vilvoorde, een reportage (3 minuten) van Bart Gerber van de aankomst van de heilige man te Vilvoorde.
 • Ainsi soit-il, een grappig éénminuutfilmpje meegebracht door Roger Olivy waarbij de begrafenisondernemers nog beweging vaststellen bij een lijk.


Tot slot bekeken we volgende internetfilmpjes:
 • Memo, dat gedurende 5 minuten de toeschouwer een realistisch beeld brengt van wat de ziekte Alzheimer eigenlijk is.
 • Shit, een verjaardagsgrapje (25”).
 • Shit, een humoristisch filmpje (35”).
 • Wasted night, een speelfilmpje (2') van wat een gezellig etentje moest worden maar de dame maakt er echte horror van.


Woensdag 20 december 2017 was er WERKVERGADERING met projectie en bespreking van:
 • Confusion, de nieuwste speelfilm (31 minuten) van Hedwig D'Huyvetter. De soms flitsende filmstijl werd door de aanwezigen geapprecieerd. Het acteren komt heel natuurlijk over. Het verhaal was door iedereen goed te volgen. Sommigen zagen liever een “happy end”, maar ja dat was niet de bedoeling.
 • Winter is coming, een sfeerfilmpje (2 minuten) van Bjarne Jakus met scherpe beelden en een uitstekende muziekkeuze.
 • Daddy, een emotioneel internetfilmpje (5').
 • Stella Artois Circus, een grappige reclamespot (1').

CvB, VAC en NAB 2.0


Alhoewel het aantal aangesloten amateurcineasten drastisch afneemt, zijn er nog nooit zoveel nationaal overkoepelende organisaties geweest:
CvB wat staat voor Centrum voor Beeldexpressie
VAC wat staat voor Vlaamse Amateur Cineasten
NAB 2.0 de nieuwste editie van de Nationale Amateurcineasten van België.

Omdat de interesse voor dergelijke organisaties in onze club sterk is verminderd, neemt de club geen enkel initiatief en is het aan de leden zelf om te oordelen of deze organisaties nuttig kunnen zijn en eventueel dient iedereen zelf het nodige te doen om er bij aan te sluiten.

Op internet vind je alle info over deze groeperingen:
voor CvB is dat https://www.beeldexpressie.be
voor VAC http://www.vac-film.be
voor NAB 2.0 http://www.nab2.be

Verzekeringspakket


Het enige waar Videoclub Vilvoorde wel voor heeft gezorgd is een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (en rechtsbijstand) én een verzekering lichamelijke ongevallen voor al onze 26 clubleden.

Wat is er gedekt in de polis?
 • Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid + rechtsbijstand voor de organisatie Centrum voor Beeldexpressie vzw, haar personeelsleden, haar erkende provinciale organisaties, haar aangesloten groepen (en leden van die groepen)
 • Verzekering Lichamelijke Ongevallen voor leden van groepen die geregistreerd zijn bij het Centrum voor Beeldexpressie
 • Sinds 1 januari 2010 is de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid uitgebreid met een dekking contractuele verbintenissen voor alle aangesloten groepen!
 • Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid + rechtsbijstand voor alle occasionele vrijwilligers (conform de Wet op de Vrijwilligers, dus bv. voor echtgenote, vriend,... die geen lid is van de club maar wel meehelpt tijdens een clubmanifestatie). De polis is uitsluitend van toepassing op de activiteiten georganiseerd door het Centrum voor Beeldexpressie vzw, haar erkende provinciale organisaties, haar aangesloten groepen en hun leden (let op: enkel voor niet-commerciële activiteiten van individuele leden), zowel in België als in het buitenland.


Welke activiteiten?
 • Vergaderingen, cursussen, workshops en lezingen.
 • Tentoonstellingen, filmprojecties, wedstrijden, opendeurdagen.
 • Reizen, clubuitstappen, feestmalen en fuiven, voor zover zij georganiseerd zijn voor de aangesloten leden van de verzekeringsnemer.


Alle info is terug te vinden op de website van CvB.

Een klein beetje theorie
Hierna vind je wat uitleg over LOG en LUT.
Indien je dit te ingewikkeld vindt, lig daar dan niet van wakker want je hebt dit niet echt nodig om mooie films te maken. Trouwens de meeste camera's die wij gebruiken hebben zelfs geen LOG-functie.

LOG Gamma curves: S-log, C-Log, V-log


Als je video opneemt zul je nooit alle informatie kunnen opnemen. Naast digitale beeldcompressie verlies je ook een groot deel van het spectrum uit het aanwezige licht. Dat is niet altijd duidelijk zichtbaar. Je ziet het vooral in situaties met groot contrast in de belichting. Dan kan filmen met een LOG Gamma profiel de oplossing bieden.

Wat is LOG Gamma?

De term LOG komt van logaritmische curve.
Bij een normale opname zou 100% wit zijn, 0% is zwart en grijs ligt op 50%.
Bij een LOG is wit 85% grijs, grijs ligt op 63% en zwart op 22% grijs. Als resultaat krijg je een beeld met heel weinig contrast, alsof je door een lichte mistlaag kijkt. Als ruwe opname ziet het er niet aantrekkelijk uit, maar dankzij de logaritmische curve kun je veel meer opnemen van het gamma spectrum.

Waar gebruik je LOG voor?

Als je direct uit de camera monteert naar het eindresultaat heeft filmen in LOG geen nut. Je krijgt een vaal beeld dat niemand mooi zal vinden. Materiaal geschoten in LOG formaat is daarentegen ideaal om bij te stellen in het kleurcorrectie proces en heeft ook veel detail in de helderheid. Omdat je veel meer dynamisch bereik tot je beschikking hebt zul je minder detail verliezen tijdens de kleurcorrectie. Het filmen met een LOG profiel is alleen van waarde als het beeld een hoog contrast en helderheid heeft. Om een voorbeeld te geven: met een standaard belichte studio scene of chroma-key  kun je beter met een standaard profiel filmen dan een S-Log2/S-Log3 profiel.

Hoe neem je op in LOG?

Een aantal fabrikanten geven je de optie om in LOG te filmen op een aantal (high-end) modellen. Niet elke camera gebruikt dezelfde LOG waardes. Sony noemt het S-Log, Panasonic noemt het V-Log, Canon noemt het C-Log, ook ARRI heeft een eigen profiel. Om je te assisteren zijn er diverse LUT's met profielen voor diverse camera’s die montage en kleurcorrectie eenvoudiger maken. Let op dat het belichten van een Log profiel anders werkt dan een standaard (REC-709) profiel. Bij S-Log kun je bijvoorbeeld 1-2 stops overbelichten om achteraf in de postproductie een veel beter beeld (minder ruis) te krijgen. De juiste manier om een LOG profiel te belichten is per merk afhankelijk. Deze informatie is te vinden op de website van de camerafabrikant.

Als je het meeste uit je opnames wilt halen is het filmen in LOG formaat de beste keuze, maar je moet bereid zijn om het beeld achteraf te corrigeren, wat uiteraard tijd kost. Voor een kortfilm, videoclip of commercial kan het zeker meerwaarde hebben. Bij een studio opname of nieuwsreportage kun je het misschien beter achterwege laten en in een standaard profiel filmen.

Wat is een LUT?

Een Look Up Table ofwel LUT is een combinatie van parameters waarmee profielen worden samengesteld. In videomontage worden LUT's toegepast om het verschil tussen de Source (bron) en Result (resultaat) te berekenen. LUT’s worden vaak gebruikt voor het “color graden” van videomateriaal (kleurcorrecties toepassen). Er zijn twee manieren om LUT’s te gebruiken met ieder hun eigen doelstellingen.

LUT om eigenschappen te verwijderen

Een LUT past het beeld aan op basis van bestaande eigenschappen met als doel het beeld zo neutraal mogelijk weer te geven op een referentiemonitor. Vanuit die neutrale positie kun je verder kleurcorrecties uitvoeren.

LUT om eigenschappen toe te voegen

Als je het materiaal op je referentiemonitor bekijkt kun je middels een LUT het beeld aanpassen op het uiteindelijke formaat. Je kan eigenschappen toevoegen, bijvoorbeeld een film-look effect om bepaalde karakteristieken na te bootsen.