vrijdag 3 november 2017

Jaargang 39 - Nummer 3 - November 2017

Programma van de maand…


Woensdag 8 november 2017 om 20 uur in het Cultureel Centrum “Het Bolwerk” aan de Bolwerkstraat 17 te Vilvoorde is er FILMVERGADERING en ontvangen wij onze filmvrienden van Videofilmclub Westrand Dilbeek.
Videofilmclub Westrand Dilbeek werd gesticht in 1976 en behoort al jaren tot de top van de Vlaams-Brabantse filmclubs.
Ze brengen ons volgend programma:

 • Van visser tot dichter van Willy Bolle (18 minuten).
 • Benidorm Lovers van Frank Noels (13 minuten).
 • Kom nooit te laat, een clubfilm (5 minuten).
 • Mechelen stad van de Maneblussers van Elie Dehaes (7 minuten).
 • Ode aan de herfst van Louisa De Troch en Lena Moonens (5 minuten).
 • Terschelling natuurlijk van Marc Provost (15 minuten).
 • Utah, the power of the nature van Marc De Donder (18 minuten).


Woensdag 15 november 2017 om 20 uur in het Cultureel Centrum “Het Bolwerk” aan de Bolwerkstraat 17 te Vilvoorde is er WERKVERGADERING FILMMONTAGE.

Verder staat er volgende film geprogrammeerd:

 • Le dernier trait, een speelfilm van 23 minuten die laureaat werd op de nationale wedstrijd van amateurfilms in Frankrijk. Een aangrijpende film rond een actueel thema. In het kader van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid werd door de EU in 2009 beslist dat vissers een subsidie konden ontvangen in ruil voor hun boot. Uiteraard waren er ook vissers die er voor kozen hun beroep verder uit te oefenen. Daarover handelt deze film, waarvoor geen moeite werd gespaard om het verhaal zo realistisch mogelijk te verfilmen. Naast het prachtig camerawerk is ook het acteerwerk van een topniveau.


Filmgala 2017


Zondag 10 december van 13.30 uur tot 19 uur in CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg is er de Gala van de “Nationale Wedstrijd” georganiseerd door het CvB (Centrum voor Beeldexpressie).
De toegang is gratis.

Herinneringen . . .


Woensdag 11 oktober 2017 was er FILMVERGADERING met volgende films:

 • Portugal, een vakantiefilm (4 minuten) van Frank Jespers. De film bestaat uit 2 delen: enerzijds de stranden en anderzijds de fauna. Vooral in het eerste deel zitten nogal wat herhalingsbeelden en springers. Wanneer 2 opeenvolgende beelden teveel op elkaar gelijken of wanneer de opname onderbroken werd en vanuit hetzelfde standpunt wordt hernomen, dan bekomt men een springer. Ook hadden we graag wat meer close-up's gezien. 
 • De goede Samaritaan, de nieuwste speelfilm (14 minuten) van Roger Olivy. Het betreft hier een eerste en voorlopige montage. De kleur- en lichtcontinuïteit is nog niet bijgewerkt. Roger toonde deze film vooral om na te gaan hoe de digitaal vergrote beelden overkomen op groot scherm en dat viel mee want niemand merkte die beelden op.


Verder werden volgende internetfilmpjes vertoond:

 • Adobe and the frog, een mooi voorbeeld van life-beelden gecombineerd met animatie (3 minuten). Het verhaal is gebaseerd op het sprookje van de kikker die na het kussen een prins wordt. Knappe trucage van de sprekende kikker.
 • Mortal Combat, een actiefilm (7 minuten) waarin veelvuldig gebruik werd gemaakt van trucages.
 • Making of Mortal Combat met achtergrondinformatie van de film en de gebruikte trucages (2 x 9 minuten).
 • Balcony, een speelfilm (20 minuten) over de escalatie van een banale gebeurtenis. Het geheel werd knap uitgewerkt, zowel filmisch als op psychologisch gebied, waarbij heel wat herkenbare toestanden aan bod komen van de reacties van toeschouwers bij een “ongeval”. De film van 20 minuten werd in één shot gefilmd en het moet een huzarenstuk geweest zijn om de vele acteurs, dialogen en attributen op het juiste moment in beeld te krijgen.
 • Do not judge too quickly, een emotionele prent rond vooroordelen (6 minuten). Een dakloze wordt elke ochtend door een winkelier weggejaagd, terwijl die eigenlijk 's nachts op de winkel let en vandalisme tracht te voorkomen. Het is pas wanneer de dakloze het met zijn leven heeft moeten bekopen dat de winkelier op de camerabeelden de ware gang van zaken ontdekt.
 • Sama-Bhava (Same kind of emotion)(7 minuten). Een hond waarvan het achterlichaam verlamd is, wordt overal weggejaagd behalve bij een man die op een bank zit en zijn koekjes deelt met de hond. Uiteindelijk blijkt die man ook gedeeltelijk verlamd te zijn.
 • Do not judge too quickly, een reeks voorvallen die telkens tot een misverstand leiden van degene die alleen de eindtoestand ziet (6 minuten).
 • Fritjes, een humoristisch filmpje (1 minuut). De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un spreekt zijn liefde uit voor frietjes in een sappig Antwerps dialect.


Woensdag 18 oktober 2017 was er  FILMCURSUS HOE ONTSTAAT EEN FILM.
De aanwezige cineasten vertellen hoe ze er toe komen om een film te maken. Voor een reisreportage is dat vooral om over een mooie herinnering te beschikken. Voor documentaires en speelfilms ligt dat anders en zijn de redenen heel uiteenlopend.
Verder werd door een aantal cineasten hun manier van werken uiteengezet. Dat kan gaan van summiere notities tot minutieus uitgewerkte scenario's en/of draaiboeken. Piet Vandenpoel had als illustratie een lijvige farde meegebracht waarin alle shots minutieus staan beschreven.

Deze avond werden vertoond:

 • Sonnie Badu, een reportage (4 minuten) van Bart Gerber van een optreden van een gospelzanger in Asse. Drie studenten van de filmschool Narafi werkten mee aan de totstandkoming van de reportage.
 • Trucage, (2 minuten) van Roger Olivy. Bij de nachtopnamen van zijn recentste speelfilm voldeed de achtergrond niet en werd die via maskers met het montageprogramma Final Cut vervangen door een andere achtergrond.
 • Trucage Rolschaatsscene, een voorbeeld (13 seconden) van Charlie Chaplin hoe men vroeger spitsvondige trucages moest bedenken bij de opname want achteraf kon er niet veel meer veranderd worden aan de filmopnamen.
 • Trailer Matterhorn, een introductie (3 minuten) van Paul Verhack van zijn nieuwste uitgebreide documentaire over alpinisme.
 • Waterloo Memorial, een sfeerfilm (3 minuten) van Paul Verhack van het wereldbekende leeuwmonument. Paul ging er 's morgens vroeg en 's avonds na sluitingsuur filmen met zijn drone. Van zo dichtbij zagen we die leeuw nog nooit.
 • Mean Ruz, een reportage (2 minuten) van Paul Verhack van de “rode rots” in het Franse Bretagne.
 • Fritjes, als afsluiter voor wie het vorige vergadering gemist heeft, het humoristisch filmpje rond de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.


Nieuw clublid


We verwelkomen Albert Maene als nieuw lid van onze vereniging. Albert is een actief filmer en was trouwens vele jaren cameraman bij VRT en het vroegere BRT. Jarenlang beheerde hij ook het documentenarchief van onze nationale zender in het Amerikaans Theater.
Hartelijk welkom Albert !

Statistiek ledenbestand


Nu iedereen heeft betaald voor het nieuwe seizoen, waarvoor onze welgemeende dank, kunnen we eens nagaan hoe het zit met ons ledenbestand. Het is opvallend hoe trouw onze leden zijn en hoe zelden het voorkomt dat er leden afhaken.
De statistiek van de laatste 10 jaren ziet er als volgt uit:
2009: 27 leden               2014: 27 leden
2010: 22 leden               2015: 27 leden
2011: 21 leden               2016: 28 leden
2012: 26 leden               2017: 26 leden
2013: 25 leden               2018: 26 leden

Zoals je zelf kan merken blijft ons ledenaantal zeer stabiel, zeker als je er rekening mee houdt dat er tot en met 2016 ook betalende echtgenoten meetelden als clublid, terwijl dit vanaf 2017 niet meer voorkwam omdat het lidgeld vanaf dan per gezin is. Onze 26 leden zijn dus allen individueel clublid en geen familie van elkaar.

In de meeste filmclubs is het ledenaantal in 10 jaar tijd gehalveerd. Jaar na jaar zijn er clubs die het voor bekeken houden en er mee stoppen. Zelfs de overkoepelde provinciale federaties sluiten één na één.

We behoren tot de weinige filmclubs die meer dan 20 actieve cineasten tellen. Bovendien worden er niet alleen reisfilms en familiefilms gemaakt maar ook uitgebreide documentaires en speelfilms.

Tweemaal grootvader


Ons clublid Frank Jespers werd recent grootvader van een tweeling. Opmerkelijk is dat ze niet op dezelfde dag werden geboren; het meisje rond kwart voor twaalf 's avonds en de jongen een half uurtje later rond kwart na middernacht. De fiere grootvader vergastte alle aanwezige leden op pralines tijdens de vergadering van 18 oktober laatstleden.
Bedankt Frank voor de lekkere attentie.

Filmfestival 2018


Wanneer?  Zaterdagavond 17 maart 2018.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Het wordt stilaan tijd om nieuwe films af te werken voor projectie op dit festival.

50 jaar MIRA


Op zaterdag 30 september 2017 vierde de volkssterrenwacht MIRA haar 50-jarig bestaan met onder meer een academische zitting.
Onze club was er bij om met 4 cineasten, Roger Deprouw, Albert Maene, Bart Gerber en Johan Leemans, de sprekers op groot scherm te tonen.

Leden in de kijker


Piet Vandenpoel is heel actief bezig in zijn woonplaats Tervuren en tijdens de zomermaanden werd daar een thematische avond georganiseerd in het park met als thema “Karel van Lorreinen” waarbij de film van Piet werd vertoond in aanwezigheid van maker en acteurs.
Verder was er animatie voorzien en werden er hapjes geserveerd uit de Oostenrijkse periode.