vrijdag 3 april 2015

Jaargang 36 - Nummer 8 - April 2015


Programma van de maand…


LET OP !!!

Woensdag 8 april 2015 én woensdag 15 april 2015 is er GEEN VERGADERING om reden van het PAASVERLOF.

Het Paasverlof gaat in op zaterdag 4 april 2015 tot en met zondag 19 april 2015.
Tijdens verlofperiodes mag niet worden vergaderd in het Cultureel Centrum.


Woensdag 22 april 2015 om 20 u in ons lokaal aan de Bolwerkstraat 17 te Vilvoorde is er FILMVERGADERING met FILMS UIT DE OUDE DOOS.

Hierbij worden onze leden uitgenodigd om in de archieven te duiken en een film van vroeger mee te brengen voor projectie. Er zal ook apparatuur aanwezig zijn om mini-DV af te spelen.

Verder staat ook nog een DEMO op het programma van een toestel waarmee DV-cassettes kunnen worden overgezet naar een computerbestand. Bart Gerber schafte zich zo’n toestel aan.

Het probleem om cassettes over te zetten is ontstaan doordat de meeste pc’s niet meer over een firewire-aansluiting beschikken, hetgeen noodzakelijk is om de bestaande programma’s te kunnen gebruiken.

Gala en Prijsuitreiking BRACINA 2015

Zaterdag 25 april 2015 om 14 uur in het Gemeenschapscentrum "Den Bussel" aan de Haachtsebaan 54 te Keerbergen is er de gala en proclamatie van Bracina 2015.

Herinneringen . . .

Woensdag 11 maart 2015 was er FILMCURSUS met de grondige bespreking van de opmerkingen gemaakt door de wedstrijdjury van ons 36ste  filmfestival.
Tegelijkertijd werd heel wat van gedachten gewisseld of het wedstrijdelement op ons jaarlijks festival dient behouden te blijven.  Steeds meer clubleden opteren voor een festival zonder jury.  De meeste aanwezigen hebben blijkbaar geen interesse in de punten die elke film behaalt.  Nu ‘verliezen’ we een uur (3 à 4 minuten per film) aan de jurering van de films.
De films die men wenst in te schrijven voor deelname aan de provinciale wedstrijd van Bracina kunnen tijdens een clubvergadering worden gejureerd.  Verschillende clubs doen dat trouwens.
Na de bespreking bekeken we nog volgende films:
1.      Samen, een reportage (40 minuten) van Piet Vandenpoel van een muziekoptreden. Piet filmde het gebeuren met slechts één camera maar maakte heel wat tussenshots om te gebruiken bij de montage zodat er toch voor afwisseling kon gezorgd worden.
Vooraf zagen we een gelijkaardig optreden (slecht) gefilmd door iemand die geen lid is van een filmclub.
2.      Hippotherapie, een reportage (15 minuten) van Piet Vandenpoel over therapeutisch paardrijden.  Kinderen met een beperking hebben er blijkbaar baat bij om onder begeleiding contact te hebben met paarden.
We besloten met volgende internetfilmpjes:
  • Isis Bloopers, sarcasme ten top.
  • Lethal Lassagne, horror kookfilm.
  • Interview met de ambtenaar die Uplace goedkeurde, een giller.

Woensdag 18 maart 2015 was er FILMCURSUS rond het thema "MONTEREN MET MAGIX".
Lieve Delaere van de Leuvense Filmclub gebruikt MAGIX al vele jaren en was bereid om een demo te verzorgen voor onze club. 
Alhoewel er geen publiciteit werd gemaakt rond deze vergadering zat het lokaal stampvol. Niet minder dan 6 niet-leden waren komen opdagen die de info hadden gelezen op onze website of hadden vernomen van clubleden. Met zoveel nieuwe gezichten meenden verschillende laatkomers zelfs dat ze zich van lokaal vergist hadden. De meeste nieuwkomers bleken bovendien geïnteresseerd om lid te worden van Videoclub Vilvoorde.
De praktische demo was zeer goed gestructureerd en behandelde achtereenvolgens:

· het importeren van beelden en geluid
· het monteren
· correctie van beeld en geluid
· beeld- en geluidsovergangen
· het maken van titels
· exporteren van de afgewerkte film.

Tussendoor beantwoordde Lieve de vragen van het talrijk opgekomen publiek.
Bovendien mag men ook nog voor toekomstige vragen of problemen met Magix op haar beroep doen.
Na afloop werd aan Lieve een attentie overhandigd voor de interessante avond die zij vrijwillig en volledig belangeloos had aangeboden.
Deze avond had tevens de proclamatie plaats van onze 36ste clubwedstrijd.

Volgende seniormedailles werden uitgedeeld:
Goud aan Hedwig D’Huyvetter voor de speelfilm "De Jas".
Zilver aan Piet Vandenpoel voor de reportage "Napoleon op bezoek".
Brons aan Fred Lamon voor de documentaire "Chilkoot Trail".
De prijs van CvB (Centrum voor Beeldexpressie) ging naar:
Luc Holvoet als actiefste cineast die deelnam met 4 films. Als laureaat ontving Hedwig D’Huyvetter tevens een prachtige trofee in de vorm van een filmcamera.

BRACINA… goed bezig


Op dinsdag 10 maart 2015 ging onze voorzitter Johan Leemans naar de Bracinavergadering in Leuven om de 3 films en inschrijvingsformulieren af te geven van de deelnemers van onze club aan de Bracinawedstrijd. Onze 2 vaste afgevaardigden bij Bracina, Jos Rinckhout en Piet Vandenpoel, waren die avond belet. We hebben weliswaar maar 8 clubleden meer die lid zijn van Bracina maar Videoclub Vilvoorde betaalt jaarlijks wel 15 euro om als club lid te zijn. Het lijkt dan ook maar logisch dat een voorzitter de club kan vertegenwoordigen wanneer de vaste afgevaardigden belet zijn.

Paul Tollet, secretaris van Bracina, vond het echter een probleem dat Johan daar als niet-Bracinalid aanwezig was. Aanvankelijk dacht Johan nog dat het maar als grap bedoeld was, maar toen hij het verslag van die vergadering in handen kreeg stond zijn aanwezigheid nergens vermeld, maar wel dat onze beide afgevaardigden verontschuldigd waren. Ook de verplaatsingskosten die aan de aanwezige clubs worden vergoed, werden niet genoteerd voor Videoclub Vilvoorde.

In 2010 telde Bracina nog 14 clubs met in totaal 209 leden. Momenteel zijn er nog 10 clubs en daalde het ledenaantal tot minder dan 130.

In 2014 namen nog 59 films deel aan de provinciale wedstrijd van Bracina; dit jaar zijn er dat 37, een vermindering van 22 films.

18 keer ontving Videoclub Vilvoorde de wisselbeker als beste clubs van de provincie en toch hebben de meeste van onze leden geen interesse meer om er nog naartoe te gaan.

Een gelijkaardig verschijnsel doet zich momenteel ook voor bij andere aangesloten clubs.

De Leuvense Filmclub, waarbij Lieve Delaere (die de demo over Magix gaf) is aangesloten, trok zich jaren geleden terug uit Bracina en is nog steeds een zeer actieve club met evenveel leden en films als voorheen.

Om onze hobby te beoefenen, films te maken en te vertonen hebben we Bracina niet nodig, maar Bracina heeft geen bestaansreden zonder clubs.


Provinciale wedstrijd BRACINA 2015


Zaterdag 28 en zondag 29 maart 2015 had de provinciale wedstrijd Bracina plaats in het Gemeenschapscentrum "Den Bussel" te Keerbergen
Videoclub Vilvoorde nam deel met 3 films met volgend mooi resultaat:

- "Onderaards" van Erik De Groef:
76% (78,76,74) - "Fear" van Gaston Slaets:
75% (74,76,75) - "Napoleon op bezoek" van Piet Vandenpoel:
74% (78,74,70) 
De jury bestond uit:

· Etienne Gellynck
· Tony Jacobs
· Huub Boyens
Men moest minimum 75% behalen om geselecteerd te worden voor de nationale wedstrijd.
Het was opvallend dat er nog steeds films deelnemen die niet in het HD-formaat werden opgenomen, alhoewel dit formaat inmiddels toch al 9 jaar bestaat.


Dag van de Amateurcineast


 
De achtste editie van de Dag van de Amateurcineast gaat door op zaterdag 11 april 2015 van 9.45u tot 16u in Cinema Zuid, Lakenstraat 14 te 2000 Antwerpen.
Dagindeling

09.45 u. - 10.15 u.: Inschrijven + koffie/thee
10.15 u. - 10.40 u.: Vertoning ‘Baghdad Messi’
Het palmares van ‘Baghdad Messi’ telt ondertussen reeds 50 internationale onderscheidingen, op z’n minst indrukwekkend te noemen! We vertonen dan ook met plezier deze film van Sahim Omar Kalifa.
10.40 u. - 11.40 u.: Eerste lezing - Sahim Omar Kalifa.
Deze Leuvense regisseur komt zijn visie op en ervaringen met het regisseren van film uit de doeken doen. Hoe komt hij als regisseur tot een idee? Hoe werkt hij dat verder uit? Hoe verlopen de opnames?

11.40 u. - 13.30 u.: Middagpauze (vrije lunch)


13.30 u. - 14.30 u.: Workshops/lezingen

Keuze uit:
• Lezing Marc De Wolf - Regisseur Vlaanderen Vakantieland: Marc vertelt over zijn ervaringen met het maken van reportages voor Vlaanderen Vakantieland, van idee tot praktijk.
• Feedbackmoment voor cineasten: In groep krijg je feedback over jouw film (max. 5', beperkt aantal deelnemers)
• Filmen met DSLR: Met spiegelreflexcamera’s kan je tegenwoordig ook perfect film maken. Ze bieden trouwens een betaalbaar alternatief voor filmcamera’s. Tips & tricks omtrent filmen met DSLR! (beperkt aantal deelnemers)
14.30 u. - 15.00 u.: Pauze met drankje
15.00 u. - 16.00 u.: Workshops/lezingen
Keuze uit:
• ‘Time-lapse - hoe begin je eraan?’: Tom Linster vertelt je alles over time-lapse. Time-lapse maakt voor het oog onzichtbare fenomenen toch waarneembaar. Hoe dit in z’n werk gaat, welk materiaal je nodig hebt en welke bewerkingen je moet doen, kom je allemaal te weten.
• Feedbackmoment voor cineasten: In groep krijg je feedback over jouw film (max. 5', beperkt aantal deelnemers)
• Filmen met DSLR: Met spiegelreflexcamera’s kan je tegenwoordig ook perfect film maken. Ze bieden trouwens een betaalbaar alternatief voor filmcamera’s. Tips & tricks omtrent filmen met DSLR! (beperkt aantal deelnemers)
Praktisch
Inschrijven via
info@beeldexpressie.be (€ 12 voor leden / € 14 voor niet-leden, incl. 3 drankjes).
Gelieve bij het inschrijven jouw keuze voor de workshops/lezingen door te geven.

Voor meer info kijk op: http://www.beeldexpressie.be